Cam Kemik Hastalığı Nedir?


Cam kemik hastalığı ailevi geçiş gösterdiği gibi, anne ve babanın genetik yapısı normal olduğu halde bazen hamilelik sırasında bebekte oluşan bazı gen bozuklukları da hastalığa neden olabilir. Ender görülen bir hastalıktır. 50 bin kişiden üçü bu hastalıkla doğar. Çoğu zaman ilk bulgu; tekrarlayan kırıklar, göz akının mavi olması ya da diş bozuklukları şeklinde görülmektedir.

Tanı; klinik muayene ile koyulabilmektedir. Ayrıca cilt biyopsisi, kanda genetik testler ve hamileliğin 14 ve 18’inci haftalarında yapılan amniosentez ile de teşhis yapılabilir. Kırıklar olduğunda tedavisi yapılır, oluşan sakatlıklar cerrahi yolla düzeltilir, kemikleri güçlendirmeye yönelik ilaç tedavisi uygulanır. Bu bireylerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyona mutlaka ihtiyaç vardır. Cam kemik hastalığı tanısı almış kişilerin yakınlarına, kemiklerde kolay kırılma riski anlatılmalı, taşıma ve egzersiz yaptırma sırasında özen göstermeleri önerilmelidir. Sürekli ve düzenli fizik tedavi ve rehabilitasyon ise son derece önemlidir.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Önemi: Hastanın kırık bölgesindeki ortopedik tedavisi sonrasında gelişen eklem sertliklerinin çeşitli fizik tedavi ajanları ile fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanan ortopedik rehabilitasyon işlemleri ile hastada sekel kalmadan iyileşme sağlanmaktadır.Comments

Loading...

Author's Posts

ROBOTIK ANTALGIC - TRAK

Robotics Antalgic Trak device , FDA-approved , high-tech is the most advanced ro...

read more...

PEDIATRIC REHABILITATION

Pediatric rehabilitation (rehabilitation of children) aims to minimize environme...

read more...

MANUAL THERAPY

Manual therapy means treatment administered by hands.The deteriorated biomechani...

read more...

LYMPHEDEMA REHABILITATION

One in four of our body weight is made up of lymph fluid.Popularly known as elep...

read more...

Related Articles