BEYİN TÜMÖRLERİ


Uzmanlık Alanları: Beyin Cerrahisi Nöroşirürji
İlgili Patolojiler: beyin tümörü
Kafa içinde gelişerek beni etkileyen tümörlere beyin tümörü (ur) denmektedir. Beyin tümörlerinin çoğunda neden tam olarak bilinmemektedir. Beyin tümörleri iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler.

Bu tümörler kafa-içi basıncını arttırma yoluyla veya yerleşim yerine bağlı olarak beyin fonksiyonlarını bozarak çeşitli şikayetlere yol açarlar. Bu şikayetlerin sık görülenleri, baş ağrısı, kol veya bacakta güçsüzlük, epilepsi (sara) nöbeti geçirme, konuşma bozukluğu, davranış bozukluğu görme bozukluğu vb. olabilir.

Beyin tümörü tanısı koyulan hastaların öncelikle bir beyin cerrahına (nöroşirürji uzmanı) gitmesi gerekmektedir. Beyin tümörlerinin çoğunda öncelikli tedavi tümörün cerrahi girişimle ameliyat mikroskobu altında çıkarılmasıdır (mikro-cerrahi rezeksiyon). Bazı kritik tümörlerde bu çıkarma işleminde navigasyon, intraoperatif-MRI gibi yardımcı yöntemlerin yararı olabilir.

Bazı beyin tümörlerinin cerrahi yöntemle çıkarılmasında yarar bulunmamaktadır. Bu takdirde yine bir beyin ameliyatı olan "stereotaktik beyin biyopsisi" yapılması ve tümörün bu yolla cinsinin belirlenmesi hasta için daha az risk içermektedir. Aşağıda bu yöntemler hakkında kısaca bilgi verilmektedir.

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında hastaların bir kısmına radyasyon (şua, ışın) tedavisi verilmektedir (radyoterapi). Beyin tümörlerinde bazen ameliyat ve radyoterapi sonrası ilaç tedavisi (kemoterapi) verilebilmektedir; ancak kemoterapinin klinik etkinliği nispeten daha azdır. Diğer tedavi yöntemleri ise deneysel aşamadadır.


Yorumlar

Yükleniyor...

Yazar

İlgili Makaleler

IRC Endoskopik Teleskoplar

Endoskopik teleskoplar üroloji ve ortopedi başta olmak üzere birçok alanda kulla...

Deterjan ve Sabunlardaki Zehirli Madde

Triclosan'ın çok sayıda antibakteriyel etkileri olduğundan birçok el dezenfektan...

​DAR KANALHASTALIĞI(SPİNAL STENOZ)

Değişik nedenlerle bel bölgesindeki omurilik kanalının daralması ve kanal içinde...

Parkinson Cerrahisi Yüz Güldürücü Sonuçlar Veriyor

Parkinson hastalığına ilişkin bilgi veren Doktor Seçkin, hastalığın diğer belirt...

​Bel Fıtığı ve tedavi yöntemleri

Bel fıtığının diğer ismi lomber disk hernisidir. Teknolojinin ilerlemesine paral...